PROGRAM    FOREDRAGSHOLDERE    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKT    
 

Program

Mandag 19. september kl. 19 inviterer SMH-styret til medlemsmøte og mottakelse i biblioteket på Høgskolen i Bergen. Det blir omvisning på SimArena (HiBs læringslaboratorium), sosialt samvær og tapas
 
 

Dag 1: tirsdag 20. september

09.00-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.15
Anne Sissel Faugstad ønsker velkommen til Bergen og SMH-dagene 2016.
10.15-11.15
 
Andrew Booth: The best way to predict the future is to design it: Where are we now and where do we want to be?
11.15-12.00
Postersesjon
12.00-13.00 Lunsj og posterutstilling
13.00-13.40 Hans Lund: Systematiske Reviews - deres betydning og informationsspecialistens rolle heri
13.40-13.50
Pause
13.50-14.30 Andrew Booth: Becoming Evidence Based by Osmosis: the Art of the Incidental EBLIP Practitioner
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-16.00 Parallelle workshops
  Workshop 1:
  Silje Mæland, Nina Rydland Olsen: Team-based learning: en aktuell metode for bibliotekenes undervisning?
  Workshop 2:
  Gullsponsorene holder Masterclass
16.00-17.00 Pause
 

Sosialt program

17.00-18.15 Guidet tur 1: Lepramuseet
  Guidet tur 2: Byhistorisk vandring på Bryggen
19.00 Aperitiff
19.30                  Festmiddag, Scandic Hotel Ørnen
 

Dag 2: onsdag 21. september

08.30-09.00 Registrering og kaffe
09.00-09.45
 
Tone Elin Mekki og Solrun Hauglum: Kunnskapsbygging i kommunen – utfordringer for helse- og omsorgstjenestene
09.45-10.15
Kunnskapsbasert praksis ut i kommunene - bibliotekenes rolle
 
 
 
 
 
 
Paneldebatt med:
Astrid Toft (KS)
Anett Kolstad (Biblioteksjef, Skedsmo kommune)
Kari Skibenes (Hordaland fylkesbibliotek)
Hege Underdal (Helsebiblioteket)
Ane Landøy (Universitetet i Bergen)
Elin Opheim (Høgskolen i Hedmark) er ordstyrer
10.15-10.45 Kaffepause med arbeidsoppgaver
10.45-12.00 Paneldebatten fortsetter
12.00-13.00 Lunsj og posterutstilling
13.00-14.00
 
Lena Nordheim: Kritisk vurdering av helsepåstander: En utforskende studie av naturfaget på ungdomstrinnet
14.00-15.00
 
Oddvar Førland: Det nye Omsorgsbiblioteket og annen forskningsformidling for kommunenes helse- og omsorgstjeneste
15.00-15.10 Avslutning
 
 
 
Powered by WebSite