HJEM    PROGRAM    FOREDRAGSHOLDERE    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKT    SPONSORER    
Velkommen til SMH-dager i Oslo
 
 
23. og 24. september 2014
 
 
”Visjon og virkelighet”
 
 
Kursdag og medlemsmøte 22. september
 
 

 

                                              

 

 

SMH-dagene er en konferanse for Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag (SMH). Konferansen holdes på Clarion Hotel Royal Christiania og arrangører er bibliotekarer fra medisinske og helsefaglige bibliotek i Oslo og omegn.  
   
   
Arrangementskomité:  
Mette Krog (leder), Universitetsbiblioteket i Oslo  
Anett Kristin Kolstad, Høgskolen i Oslo og Akershus  
Hege Underdal, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helsebiblioteket  
Ove Sundby, Oslo universitetssykehus  
Sigrun Espelien Aasen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helsebiblioteket  
Stig Nordnes, Oslo universitetssykehus  
Åse Marit Hammersbøen, Akershus universitetssykehus  
   
   
   

 

 

Powered by WebSite